divendres, 3 d’agost de 2007

Per pasar el Moodle 1.8.1 del portable al phobos

1. Via FTP pasem la carpeta moodle des del Xampp al nostre espai phobos.
2. Generem un fitxer sql amb les taules del phpmyadmin.
3. Carreguem el fitxer sql al phantom.xtec.cat/mysql
4. Modifiquem el fitxer config.php

$CFG->dbtype = 'mysql';
$CFG->dbhost = 'localhost';
$CFG->dbname = 'usuarixtec';
$CFG->dbuser = 'usuarixtec';
$CFG->dbpass = 'contrasenyaxtec';
$CFG->dbpersist = false;
$CFG->prefix = 'prefixe_';

$CFG->wwwroot = 'http://phobos.xtec.cat/usuari/moodle';
$CFG->dirroot = '/export/home/users/usuari/html/moodle';
$CFG->dataroot = '/export/home/users/usuari/html/moodledata';
$CFG->admin = 'admin';