dissabte, 25 d’agost de 2007

Com instal·lar una wikimèdia al nostre servidor

1. Baixar la wiki de la web de MediaWiki
2. Descomprimir i pujar-la al servidor web via FTP a una carpeta que anomenarem, p.ex. "wiki".
3. Un cop pujada, amb el navegador accedim a l'instal·lació. http://nomdelservidor/wiki
¡Molt important! La MediaWiki requereix PHP5, per tant actualment no es pot instal·lar al phobos.
4. Anar omplint el formulari d'instal·lació amb les dades requerides (no hi ha cap cosa rara). Recordar d'apuntar la contrassenya a una llibreteta.
5. Un cop finalitzada l'instal·lació, es pot començar a editar. Si altres usuaris volen aportar contingut, han de donar-se d'alta.