dimarts, 3 de juliol de 2007

Com fer una captura de pantalla i enllçar-la a una nova finestra

1. Capturar pantalla amb la tecla ImprPant (superior dreta)
2. Inicio=>Programas=>Accesorios=>Paint
3. Ctr+V (enganxa pantalla)
4. Amb la eina de selecció (es el quadradet) seleccionarem la part que ens interesa.
5. Fem Ctr+X (per cortar.
6. Fitxer=>Nou (ens preguntarà si volem desar els canvis i li direm que no)
7. Quan tenim obert el Nou, farem Ctr+V (enganxarem el retall)
8. Ajustarem la part blanca que ha de conincidir amb la imatge (del contrari sortirà al bloc)
9. Desarem la imatge amb un nom i en el desplegable inferior seleccionarem *jpg (que és el format més lleuger). El guardem on el podrem trobar més endavant.
10. Anem a l'article del bloc i inserim la imatge com ja savem.
11. Ens situem a sobre de la imatge (han de sortir uns quadradets a cada extrem. Per enllaç amb el lloc desitjat hem d'anar a inserir enllaç i fer com si es tractés d'una paraula.
12. Si volem no perdre el sentit de la navegació, potser convingui que s'obri en una nova finestra...
13. Ens situarem a la pestanya Modificar Html i buscarem l'enllaç. Ens situarem després de les cometes, deixarem un espai i posarem target="blank" (compta! ha de quedar tot dins del signe >
Publicar el missatge.